Kritik tesisleri koruyan İHTAR’ın ihracatına başlandı

Kerim ÜLKER

Sayı ve çeşitleri son dö­nemde hızla artar mini/mikro İHA’lar, kötü niyetli kullanıcı­ların elinde sivil ve askeri stra­tejik tesisler için ciddi bir teh­like oluşturuyor. Bu tehdidin ortadan kaldırılması amacıyla çeşitli karşı tedbir sistemleri geliştiriliyor. ASELSAN, bu ih­tiyaçtan yola çıkarak İnsansız Hava Araçlarını Önleyen Ha­va Savunma Sistemi’ni (İH­TAR) geliştirdi. İHTAR, kamu­ya ait alanlar ile ticari bölgele­rin mikro ve mini boyutlardaki İHA’ların yasal olmayan faa­liyetlerine karşı korunmasına olanak sağlıyor.

Bombaatar ve lazerle silahları çeşitlendi

ASELSAN, etkinliğini ar­tırmak için sisteme sinyal ka­rıştırma ve aldatma çözümleri yanında fiziki imha yöntemleri de ekledi. 40 milimetre bom­baatar entegre edilen İHTAR, gelişmiş elektro-optik kame­ralarla otomatik hedef tespiti sonrasında yüksek hızlı akıllı mühimmatla hedeflerin etki­siz hale getirmesine imkan ve­riyor. İHTAR’ın bir diğer fizik­sel imha yöntemi de lazer silah sistemi oldu. Lazer silah siste­miyle hedef üzerinde oluştu­rulan ısı sayesinde İHA’ların dış yüzeyinde, elektronik par­çalarında, batarya kısmında erime, yanma oluşuyor. Hedef üzerinde patlayıcı madde bu­lunması durumunda ise pat­layıcı maddenin imha edilme­siyle daha hızlı etkinlik sağla­nabiliyor.

İHTAR, sahip olduğu bu ye­teneklerle şehir ve kırsal or­tamda kritik tesislerin emni­yeti, yasa dışı sızmalara karşı sınır güvenliği ve kalabalık or­ganizasyonların korunmasın­da kullanılıyor.

Stratejik öneme sahip TÜP­RAŞ ve TPAO rafinerileri ile Akkuyu Nükleer Santrali’ni mini/mikro İHA tehditleri­ne karşı korumaya yönelik de 3 sözleşme imzalandı. Enerji sektöründe hizmet veren şir­ketlere teslimatlar bu yıl ta­mamlanacak. Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı doğ­rultusunda TÜBİTAK BİL­GEM ile geliştirilen JARMOL Yüksek Güçlü Lazer Silah Sis­temi de göreve hazır hale ge­tirildi. İHTAR Sistemi ile en­tegre çalışabilen ŞAHİN 40 milimetre Fiziksel İmha Siste­mi Türk Silahlı Kuvvetleri en­vanterine girerken, ilk ihracat sözleşmesi de 2022 yılı ikinci yarısında imzalandı. Yurt dı­şında da ilgi gören İHTAR için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri­yeti (KKTC), Kırgızistan, Nijer ve Angola gibi ülkelerle sözleş­me yapıldı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*